Главная - ДСТУ

 

ДСТУ

Собираем сюда ДСТУ разнообразных пищевых направлений - сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, методики анализов и т.д. Не забывайте, что ВСЯ информация выкладывается здесь только в сокращенном виде и исключительно в ознакомительных целях. По вопросам приобретения того или иного Государственного стандарта Украины (Державного Стандарту України) обращаться в региональное отделение Держстандарту Украины или в соответствующий Технический комитет (ТК), который разработал данный нормативный документ.ДСТУ 3924-2000 Шоколад
Справочник

ДСТУ 3924-2000 Шоколад

ДСТУ 3924-2000 Шоколад размещен в сокращенной версии в ознакомительных целях. За оригинальной копией данного стандарта обращаться в региональное представительство Держстандарт Украины или Технический комитет, который разработал данный норматив.

1. Область применения ДСТУ 3924-2000 Шоколад.

Больше информации о ДСТУ 3924-2000 Шоколад в ДСТУ 3924-2000 Шоколад.

Настоящий государственный стандарт Украины распространяется на шоколад. Шоколад является продуктом переработки какао-бобов с сахаром. Шоколад может быть как без добавлений, так и с добавлениями различных ароматических и вкусовых веществ непосредственно в шоколадную массу или начинку.

Требования настоящего стандарта являются обязательными для предприятий, учреждений, организаций, действующих в Украине, а также для граждан-субъектов предпринимательской деятельности независимо от форм собственности и видов деятельности.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

Обновлено 11.11.2018 15:39
Подробнее...
 
ДСТУ-П 4585:2006 Вироби хлібобулочні здобні.
Справочник

ДСТУ-П 4585:2006 Вироби хлібобулочні здобні

(стандарт приводится не полностью, только в виде анотации и в ознакомительных целях, официальную заверенную версию можно приобрести в региональном отделении Держстандарт Украины или в том Техническом комитете, который разработал данное ДСТУ; разработан вместо ГОСТ 28620–90)

ЗМIСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Вимоги безпеки

6 Вимоги охорони довкілля

7 Приймання

Обновлено 11.11.2018 15:16
Подробнее...
 
ДСТУ 46.004-99 Борошно пшеничне
Справочник

ДСТУ 46.004-99 Борошно пшеничне

БОРОШНО ПШЕНИЧНЕ Технічні умови
МУКА ПШЕНИЧНАЯ Технические условия
WHEAT FLOUR Specifications

ЗМІСТ

1 Сфера застосування ……………………………………………………...... 1

2 Нормативні посилання ………………………………………...............….. 1

3 Терміни та визначення понять......………………....……………….........… 7

4 Загальні технічні вимоги................................................................................ 8

5 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля ................................................ 15

6 Пакування продукції....................................................................................... 15

7 Маркування продукції.................................................................................... 17

8 Правила приймання........................................................................................ 19

9 Методи контролювання…………............................................................ 20

10 Транспортування і зберігання....................................................................... 21

11 Гарантії постачальника.................................................................................. 21

Додаток А  Код ДКПП згідно з ДК 016…………………………………………….. 22

Додаток Б Калорійність та поживна цінність 100 г борошна пшеничного..... 23

Додаток В Бібліографія.......................................................................................... 24

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ДСТУ 46.004-99 Борошно пшеничне.

Цей стандарт поширюється на борошно пшеничне, що виробляють із зерна м’якої пшениці, м’якої з домішкою твердої пшениці для виготовлення хліба, хлібобулочної та іншої продукції; для реалізації борошна у вітчизняній торгівельній мережі і для експортування, а також на борошно із твердої чи м’якої пшениці для макаронних виробів.

Обов’язкові вимоги до сировини, продукції та виробництва, що гарантують безпеку життя і здоров’я людини, тварин й охорону довкілля, викладено у п.п.4.4, 4.5, 4.11, розділі 5.

Більше інформації по ДСТУ 46.004-99 Борошно пшеничне у ДСТУ 46.004-99 Борошно пшеничне.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2209-93 Борошно, побічні продукти і відходи. Терміни та визначення

ДСТУ 2296-88 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги і правила застосування

ДСТУ 2422-94 Зерно заготівельне і постачальне. Терміни та визначення

Обновлено 11.11.2018 15:21
Подробнее...
 
ДСТУ 4623-2006 Цукор білий
Справочник

ДСТУ 4623-2006 Цукор білий

(размещен в ознакомительных целях. За оригинальной копией обращаться в региональное представительство Держстандарт Украины или Технический комитет, который разработал данный норматив)

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет № 56 “Цукор і крохмалепатокові продукти”, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості (УкрНДІЦП).

РОЗРОБНИКИ: В. Штангеєв, Н. Іволга, К. Євреєнко, Т. Карпова.

2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України № 177 від 29 червня 2006 року.

3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні чинності ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94), ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94))

ЗМІСТ

1. Сфера застосування.

2. Нормативні посилання.

3. Технічні вимоги.

4. Вимоги безпеки.

5. Вимоги щодо охорони довкілля.

6. Маркування.

7. Пакування.

8. Правила транспортування та зберігання.

9. Методи контролювання.

10. Правила приймання.

11. Г арантії виробника.

Додаток А. Перелік кодів ДКПП згідно з ДК 016.

Додаток Б. Харчова та енергетична цінність (калорійність) цукру.

Додаток В. Бібліографія.

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ДСТУ 4623-2006 Цукор білий.

Цей стандарт поширено на білий цукор (далі по тексту - цукор) - харчовий продукт, який являє собою очищену і кристалізовану сахарозу у вигляді окремих кристалів (кристалічний цукор) або окремих кусків (пресований цукор).

Цукор призначено для реалізації через роздрібну торгівельну мережу, використання в системі ресторанного господарства та для промислового перероблення у різних галузях харчової промисловості (кондитерській, хлібопекарській, молочній, харчоконцентратній, біофармацевтичній, для виробництва лікеро-горілчаних і безалкогольних напоїв та продуктів дитячого харчування тощо).

Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10 та у розділах 4 і 5.

Більше інформації по ДСТУ 4623-2006 Цукор білий у ДСТУ 4623-2006 Цукор білий.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 2075-92 (ГОСТ 12572-93) Цукор-пісок і цукор-рафінад. Метод визначення кольоровості

ДСТУ 2317-93 (ГОСТ 12574-93) Цукор-пісок і цукор-рафінад. Методи визначення золи

ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги

ДСТУ 3357-96 Цукор рідкий. Технічні умови

ДСТУ 3659-97 (ГОСТ 12570-98) Цукор. Метод визначення вологи та сухих речовин ДСТУ 3661-97 (ГОСТ 12571-98) Цукор. Метод визначення сахарози ДСТУ 3748-98 Мішки для цукру. Технічні умови

ДСТУ 3824-98 (ГОСТ 12569-99) Цукор. Правила приймання і методи відбирання проб

ДСТУ 3945-2000 (ГОСТ 12575-2001) Цукор. Метод визначення редукувальних речовин

Обновлено 11.11.2018 15:23
Подробнее...
 
ДСТУ 4497:2005 Мед натуральный
Справочник

ДСТУ 4497:2005 Мед натуральный

(публикуется на языке оригинала в ознакомительных целях, официальную заверенную версию можно приобрести в региональном отделении Держстандарт Украины или в том Техническом комитете, который разработал данное ДСТУ)

Технические условия. Действителен с 01.01.2007г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ДСТУ 4497:2005 Мед натуральный.

1.1 Этот стандарт распространяется на мед натуральный цветочный и мед натуральный цветочный с примесями пади – натуральное сладкое вещество, что производится пчелами с нектара цветов или выделений с живых частей растений или с насекомых, которые паразитируют на живых частях растений, которые пчелы собирают, превращают перемешиванием с особенными веществами, которые ими вырабатываются, заготавливают и оставляют в медовых сотах для созревания и достижения нужной кондиции. Используют как пищевой продукт, а так же в пищевой промышленности.

Больше информации о ДСТУ 4497:2005 Мед натуральный в ДСТУ 4497:2005 Мед натуральный.

1.2 Требования к безопасности продукта изложены в 4.1.5, 4.1.6 и в разделе 7.

Стандарт пригоден для сертификации.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Список источников, на которые ссылается этот стандарт:

ДСТУ 2154-2003 Пчеловодство. Термины и определения.

ДСТУ 2296-93 Знак соответствия. Форма, размеры, технические требования и правила применения.

ДСТУ 3145-95 Коды и кодирование информации. Штриховое кодирование. Общие требования.

ДСТУ 4221-2003 Спирт этиловый ректификованный. Технические условия.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.2.124-90 ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования безопсности.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила Установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия.

Обновлено 11.11.2018 15:26
Подробнее...
 
«ПерваяПредыдущая12СледующаяПоследняя»

Страница 1 из 2
 

 

Интересно?